• 1 Aylık Üyelik


  9,90 TL

  3 Aylık Üyelik


  19,90 TL

  6 Aylık Üyelik


  29,90 TL

  1 Yıllık Üyelik


  39,90 TL

Üyelik Sistemi Örnek Dosyalar Hızlı Okuma Serisi Online Test Program Font Duyuru Kampanya
Bi-Mer Yönetimi (1997)
Halil Alpaslan (1521)
Recep Akel (1465)
Mustafa Şahin (848)
Eflatun Canpolat (576)
Özcan Kara (561)
Seymin Par (546)
H. Ahmet Cin (540)
N. Dilek Serindağ (482)
Gülcan Güvercin (440)
Ahmet Yüzüak (423)
Yusuf Kaya (399)
Sema B. Alpaslan (382)
Mustafa Özkan (378)
Adem Erol (325)
Refik Baş (241)
Abdullah Özdal (237)
Mustafa Çalışkan (171)
Yücel Deveci (161)
Lütfü Altun (145)
Ercan Değer (134)
İ.Hakan Bekleviş (121)
Nafiz Arafat Tanıt (108)
Mitat Kaya (106)
Mehmet Yılmazer (95)


   5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı KONU ANLATIMI
::. Yapım Eki, Çekim Eki

EKLER ve YAPISINA GÖRE SÖZCÜKLER

Sözcüklere eklenerek onlara yeni anlam kazandıran veya onların cümle içerisindeki görevlerini değiştiren söz parçacıklarına EK denir.

NOT: Ekler;
           * Sözcüklere eklenirken BÜUK'na uyarlar.     ((BÜUK=Büyük Ünlü Uyumu Kuralı))
           * Ünsüzlerin benzeşmesi ve sertleşmesi kurallarına uyarlar. 

Genel olarak ekler iki ana kısma ayrılır:

1. Çekim Ekleri
2. Yapım Ekleri

1. ÇEKİM EKLERİ ve BASİT YAPILI SÖZCÜKLER:

Eklendiği sözcüğün cümle içerisindeki görevini değiştiren eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim eki alan sözcüklere Basit Yapılı Sözcükler denir.

Çekim Ekleri ve Basit Yapılı Sözcüklere Örnekler:

a) Çoğul Ekleri:- ler, -lar  ( evler, arabalar )               
b) İsmin Hal Ekleri: -i, -e, -de, -den ( evi, eve, evde, evden )
c) İyelik Ekleri : -im, in, -i, -imiz, -iniz, -leri  (evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri )
d) Tamlama Ekleri: -nın, -ı ( Arabanın kapısı, Evin bacası, Sokağın tozu )
e) Kip Ekleri: -di, -miş, -ecek, -ar, -ıyor ( yaz, yazmış, yazacak, yazar, yazıyor )


2. YAPIM EKLERİ ve TÜREMİŞ YAPILI SÖZCÜKLER:

Sonlarına eklendikleri sözcüklerin anlamını değiştiren eklere YAPIM EKLERİ denir. Yapım eki almış olan sözcüklere ise TÜREMİŞ sözcük denir.


NOT: Hiçbir ek almamış olan sözcüklere KÖK sözcükler denir. Çekim eki almış olan sözcüklere ise basit sözcükler denir. Kök sözcüklere de bazan basit yapılı sözcükler denir.

Yapım Ekleri ve Türemiş sözcüklere Örnekler:

a) -ci      = Çilekçi, madenci, halı, işçi, bulaşıkçı, yolcu, göz...
b) -li       = Şekerli, tuzlu, yollu, selli, söz, göz...
c) -siz    = Şekersiz, tuzsuz, arabasız, sütsüz...
d) -lik     = Şekerlik, tuzluk, gözlük, sözlük, yolluk, sazlık...
e) -gi      = Sevgi, say, içki, bilgi, sergi, sorgu, sür...
f) -gin   = Bilgin, saygın, üzgün, vurgun...
g) -daş  = Yurttaş, meslektaş, sırdaş, vatandaş...
h) -sal    = Kumsal, kırsal, belgesel, bilimsel, sanatsal...


NOT: Bir sözcüğün türemiş sözcük olup olmadığını anlamak için;
          
           Sözcükte, ek olarak kabul ettiğimiz ses parçasını veya parçalarını sileriz. Geriye kalan kısım anlamlı ve eski haliyle anlam yönünden bağlantılı ise sözcüğümüz türemiş yapılıdır.
           Aksi halde türemiş yapılı olmayıp, basit yapılıdır.

ÖRNEK(1): " Perde " sözcüğünü ele alalım. Bu sözcükteki "-de " ses parçasını silelim. Geriye " per " sözcüğü kalır. " Per " diye Türkçe bir sözcük yoktur. Dolayısı ile "-de " ses parçası yapım eki değildir. " Perde " sözcüğü de kök sözcüktür. Yani basit yapılıdır.


ÖRNEK(2): " Perdelik " sözcüğünü inceleyelim. Bu sözcükteki "-lik " ses parçasını silelim. Geriye  " Perde " sözcüğü kalır. " Perde " diye Türkçe bir sözcük vardır. Ayrıca " Perde " ile " Perdelik " sözcükleri arasında anlam yönünden bir bağlantı vardır.

             " Perde    : Pencereleri örtmek için asılan kumaş.
            Perdelik: Pencereleri örtmek, perde yapmada kullanılan kumaş "
anlamındadır. Bu da bize " Perde " ile " perdelik " sözcükleri arasında anlam bağı olduğunu gösterir.
            Dolayısı ile " Perdelik " sözcüğü türemiş yapılıdır. "-lik " ses parçası ise yapım ekidir.


ÖRNEK(3): Şimdi de " Balta " sözcüğüne bakalım. Bu sözcükteki " -ta " ses parçasını atalım. Geriye " Bal " sözcüğü kalır. " Bal " diye Türkçe bir sözcük vardır. Ancak, " Balta " ile " Bal " sözcükleri arasında anlam yönünden herhangi bir bağlantı yoktur.

Balta: Toprağı kazmak için kullanılan bir araç iken,
Bal: Bir besin maddesidir.

Dolayısı ile " Balta " sözcüğü türemiş yapılı olmayıp, kök sözcüktür. " -ta " ses parçası ise yapım eki veya çekim eki değildir. Sözcüğün hecelerinden biridir.


3. BİLEŞİK YAPILI SÖZCÜKLER:

Hiçbir ek almadan, iki veya daha fazla sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan yeni anlamlı sözcüklere Bileşik Yapılı Sözcükler denir.

ÖRNEK:

Güzel + yurt   = Güzelyurt
Afyon + kara + hisar = Afyonkarahisar
Yeşil + ırmak = Yeşilırmak
 Sivri + sinek  = Sivrisinek
Kara + sinek  = Karasinek
Ata + türk        = Atatürk


Hit : 211264

Kelimelerin Rengi Testi
Elveda Mühendislik
120 Derecede Pişirmek
İntihar
Okumak Anlamak
Tedavi Nedir
Tepsi Müdafaa
Otur Sıfır
Öğretmek
Müziği Neden Bıraktınız
 23 Tane Yazı Fontu (6753)
 4.Sınıf Türkçe Test (5512)
 4.Sınıf Türkçe Test (4833)
 4.Sınıf Sifatlar (4764)
 Mantarlar ve Mikroskobik Canlılar Konu Anlatımı (4693)
 Canlıların Sınıflandırılması - Hayvanlar Konu Anlatımı (4577)
 4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı (4524)
 4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı (4331)
 4.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test (4274)
 Canlıların Sınıflandırılması - Hayvanlar Test (4232)
2.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Online Test 2
2.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Online Test 1
3.Sınıf Okul Heyecanım Online Test 4
4.Sınıf Kendimi Tanıyorum Online Test 2
3.Sınıf Okul Heyecanım Online Test 3
2.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Online Test 2
2.Sınıf Türkçe Atasözleri-Deyimler Online Test 4
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Hepimizin Dünyası Online Test
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bir Ülke Bir Bayrak Online Test
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Toplum İçin Çalışanlar Online Test
Zaman Ölçüleri
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Kesirlerle Toplama İşlemi
Bir Çokluğun Basit Kesir Kadarını Bulma
Kesirleri Sıralama
Kesirleri Karşılaştırma
Kesirleri Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme
Kesir Nedir, Kesir Çeşitleri
Karanlıkta Görebilir Miyiz
Kuvvet

 5  Online Üye
60552  Toplam Üye
Bu Gün
Bu Hafta
15  Bu Ay
Son Üye : ahmet çıtak
Bu Gün 8982
Dün 19749
Bu Hafta 127442
Bu Ay 413165
Toplam 49046116

Sitemizi desteklemek için, aşağıdaki kodu kopyalayarak, www.bi-mer.com logosunu sitenizin gözle görülür bir yerine yerleştirin.

Sitedeki Görünümü

www.Bi-Mer.com - İlköğretim Bilgi Merkezi
88x31 piksel

www.Bi-Mer.com - İlköğretim Bilgi Merkeziwww.Bi-Mer.com - İlköğretim Bilgi Merkezi www.Bi-Mer.com - İlköğretim Bilgi Merkezi

 

Bi-Mer.com © 2007-2018 - Sitemiz  sunucularında barınmaktadır.    Yazılım ve Tasarım  : OkulPORT